24 datasæt fundet

Filtrér resultater
 • Kystbeskyttelsesanlæg

  Kystbeskyttelsesanlæg er et datasæt som viser kystbeskyttelseskonstruktioner i Danmark. Kystbeskyttelsesanlæg indeholder følgende typer af anlæg • Bygværk • Bølgebryder •...
 • OSD (Preliminary flood risk assessment)

  Oversvømmelsesdirektivet (direktiv 2007/60/EF om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelse). Direktivets formål er at mindske de negative konsekvenser af oversvømmelser...
 • Jagtfrie områder i sommerhusområder

  På fiskeriterritoriet må der ikke drives jagt inden for en afstand af 100 m fra arealer, der har status som sommerhusområde (Jagtlovens §19). Kortlaget er udarbejdet for at...
 • UrørtSkov (Naturskovsstrategien)

  Naturskovstrategien fra 1992
 • Kystdirektoratet, vejrmålere

  Data fra Kystdirektoratets vejrmålere.
 • Naturstyrelsen areal oversigt (NAO)

  En oversigt over arealer administreret af Naturstyrelsen
 • Kystdirektoratets bølgemålinger

  Datasættet ”Kystdirektoratets bølgemålinger” indeholder en række parametre (bl.a. højde, periode og retning) om bølger fra målestationer langs den jyske vestkyst. Data følger...
 • OSD (Flooded areas)

  Oversvømmelsesdirektivet (direktiv 2007/60/EF om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelse). Direktivets formål er at mindske de negative konsekvenser af oversvømmelser...
 • AndenVærdifuldSkov (Naturskovsstrategien)

  Naturskovsstrategien fra 1992
 • Kystdirektoratets vandstandsmålinger

  Datasættet ”Kystdirektoratets vandstandsmålinger” indeholder vandstandsmålinger fra Kystdirektoratets målestationer. Kystdirektoratet har 34 målestationer som primært er...
 • Genetisk Oprindelig Skov

  Naturskovstrategien fra 1992
 • Kystatlas

  Kystatlas er en samling af informationer med bl.a. data om: - Erosionsatlas - Kysttyper - Sedimenttransportretning - Bølgerose Lag forklaring: - Erosionsatlas (0, Gruppelag) -...
 • Anlæg på søterritoriet

  Anlæg på søterritoriet er et datasæt, der geografisk viser de anlæg og aktiviteter som Kystdirektoratet har givet tilladelse i forbindelse med administrationen af statens...
 • Oversvømmelsesdirektivet, OSD

  Oversvømmelsesdirektivet (direktiv 2007/60/EF om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelse). Direktivets formål er at mindske de negative konsekvenser af oversvømmelser...
 • Bypass

  Bypass datasættet består af bypass-tilladelser og bypass-områder. Bypass-tilladelser viser geografisk de steder, hvor Kystdirektoratet har givet tilladelse til bypass i...
 • Skovudviklingsplaner

  Skovudviklingstypen beskriver for en lokalitet den på langt sigt ønskede bevoksningtype i form af et forventet skovbillede, den tilsetræbede træartsammensætning samt mulig...
 • OSD (Areas of Potential significant flood risk)

  Oversvømmelsesdirektivet (direktiv 2007/60/EF om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelse). Direktivets formål er at mindske de negative konsekvenser af oversvømmelser...
 • OSD (Flood risk zones)

  Oversvømmelsesdirektivet (direktiv 2007/60/EF om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelse). Direktivets formål er at mindske de negative konsekvenser af oversvømmelser...
 • Standbeskyttelseslinjen

  Strandbeskyttelseslinjen er en 300 meter beskyttelseszone. Formålet med beskyttelseszonen er at sikre en generel friholdelse af kystområderne imod indgreb, der ændrer den...
 • NSTs afdelingssystem

  NSTs afdelingssystem