108 datasæt fundet

Filtrér resultater
 • Markblokke2015

  Markblokkortet er et digitalt markkort, med landbrugsarealer samlet i markblokke. En markblok er en geografisk sammenhængende enhed bestående af landbrugsarealer. Markblokkenes...
 • Husdyrbesætninger

  Besætningers placering på baggrund af CHR den 1. juni det pågældende år. For hver besætning er beregnet antal dyreenheder ud fra normtal fra gældende Husdyrgødningsbekendtgørelse.
 • Græs i 5år 2016

  Ud fra anmeldelser tilbage fra 2012 er det opgjort hvor mange år hvert enkelt areal har haft anmeldt græs. Når der 5 år i træk har været græs må marken det 6. år ikke anmeldes...
 • Markblokke2008

  Et geografisk sammenhængende område med permanent fysisk ydre grænse. Den ydre grænse for markblokken ændres primært med tilsvarende fysiske og topografiske ændringer. Hver...
 • Markblokke2016

  Markblokkortet er et digitalt markkort, med landbrugsarealer samlet i markblokke. En markblok er en geografisk sammenhængende enhed bestående af landbrugsarealer. Markblokkenes...
 • GrundbetalingFradrag 2018

  Landskabselement i Internet Markkort (IMK), der viser områder, der er registreret som ikke-støtteberettigede under grundbetaling og Økologisk Arealtilskud.
 • Marker2014

  Temaet indeholder samtlige af de anmeldte marker fra det enkelte år temaet referer til. Hver enkelt mark indeholder attributter med angivelse af journalnummer marknummer, areal,...
 • GLM Søer

  Laget indeholder GLM-søer og –vandhuller dvs. søer og vandhuller inklusiv rand-vegetation/beplantning med et samlet areal på under 2.000 m2 og som ligger i en markblok. Søerne...
 • Markblokke2016

  Markblokkortet er et digitalt markkort, med landbrugsarealer samlet i markblokke. En markblok er en geografisk sammenhængende enhed bestående af landbrugsarealer. Markblokkenes...
 • MFO Randzoner

  MFO randzone/bræmmekort er en kombination af 2 m bræmmekort fra Naturstyrelsen og randzonearealkortet. 2-meter bræmmer udgør de første 2 meter fra kronekanten, mens randzonen...
 • Græs i 5 år

  Ud fra anmeldelser tilbage fra 2012 er det opgjort hvor mange år hvert enkelt areal har haft anmeldt græs. Når der 5 år i træk har været græs må marken det 6. år ikke anmeldes...
 • Marker2015

  Temaet indeholder samtlige af de anmeldte marker fra det enkelte år temaet referer til. Hver enkelt mark indeholder attributter med angivelse af journalnummer marknummer, areal,...
 • Marker2013

  Temaet indeholder samtlige af de anmeldte marker fra det enkelte år temaet referer til. Hver enkelt mark indeholder attributter med angivelse af journalnummer marknummer, areal,...
 • Markblokke2014

  Et geografisk sammenhængende område med permanent fysisk ydre grænse. Den ydre grænse for markblokken ændres primært med tilsvarende fysiske og topografiske ændringer. Der...
 • GLM Forstidsminder

  Laget indeholder GLM-fortidsminder dvs. fortidsminder inklusiv rand-vegetation/beplantning med et samlet areal på under 2.000 m2 og som ligger i en markblok. Fortidsminderne er...
 • N2000, Arealer til Hydrologi

  Arealer indenfor Natura 2000-områderne, hvor der kan søges om tilskud til at skabe naturlige vandstandsforhold. Udpegningen er sket på grundlag af kortlægningsdata fra...
 • Økologiske marker 2011

  Laget er baseret på de økologiske marker, der blev registreret i Landbrugsstyrelsen som økologiske i 2011.
 • Marker2008

  Temaet indeholder samtlige af de anmeldte marker fra det enkelte år temaet referer til. Hver enkelt mark indeholder attributter med angivelse af journalnummer marknummer, areal,...
 • HNV indikator – High Nature Value_WFS

  Kortet præsenterer en High Nature Value (HNV) indikator for Danmark, der udpeger de landbrugsarealer, der indeholder de største biodiversitetsværdier. Konceptet om ’High Nature...
 • HNV indikator – High Nature Value_WMS

  Kortet præsenterer en High Nature Value (HNV) indikator for Danmark, der udpeger de landbrugsarealer, der indeholder de største biodiversitetsværdier. Konceptet om ’High Nature...