86 datasæt fundet

Filtrér resultater
 • Markblokke2015

  Markblokkortet er et digitalt markkort, med landbrugsarealer samlet i markblokke. En markblok er en geografisk sammenhængende enhed bestående af landbrugsarealer. Markblokkenes...
 • Ø-Støtte

  Laget omfatter alle øer, der er med i ordningen. Der kan ikke opnås ø-støtte på øer, der ikke er med i laget.
 • Markblokke2010

  Et geografisk sammenhængende område med permanent fysisk ydre grænse. Den ydre grænse for markblokken ændres primært med tilsvarende fysiske og topografiske ændringer. Der...
 • Marker2015

  Temaet indeholder samtlige af de anmeldte marker fra det enkelte år temaet referer til. Hver enkelt mark indeholder attributter med angivelse af journalnummer marknummer, areal,...
 • Marker2010

  Temaet indeholder samtlige af de anmeldte marker fra det enkelte år temaet referer til. Hver enkelt mark indeholder attributter med angivelse af journalnummer marknummer, areal,...
 • Græs i 5år 2018

  Ud fra anmeldelser tilbage fra 2012 er det opgjort hvor mange år hvert enkelt areal har haft anmeldt græs. Når der 5 år i træk har været græs må marken det 6. år ikke anmeldes...
 • Markblokke2012

  Et geografisk sammenhængende område med permanent fysisk ydre grænse. Den ydre grænse for markblokken ændres primært med tilsvarende fysiske og topografiske ændringer. Der...
 • Markblokke Sogn

  Data stammer fra markblokkortet for hvert år tilbage til 2007. En markblok er et geografisk sammenhængende landbrugsareal afgrænset af hovedsageligt permanente fysiske grænser...
 • Markblokke_INSPIRE

  Markblokkortet er et digitalt markkort, med landbrugsarealer samlet i markblokke. En markblok er en geografisk sammenhængende enhed bestående af landbrugsarealer. Markblokkenes...
 • GrundbetalingFradrag

  Landskabselement i Internet Markkort (IMK), der viser områder, der er registreret som ikke-støtteberettigede under grundbetaling og Økologisk Arealtilskud. Laget opdateres hver nat
 • Marker2012

  Temaet indeholder samtlige af de anmeldte marker fra det enkelte år temaet referer til. Hver enkelt mark indeholder attributter med angivelse af journalnummer marknummer, areal,...
 • Markblokke2017

  Markblokkortet er et digitalt markkort, med landbrugsarealer samlet i markblokke. En markblok er en geografisk sammenhængende enhed bestående af landbrugsarealer. Markblokkenes...
 • Marker2012

  Temaet indeholder samtlige af de anmeldte marker fra det enkelte år temaet referer til. Hver enkelt mark indeholder attributter med angivelse af journalnummer marknummer, areal,...
 • Omdriftsarealet Sogn

  Omdriftsarealet summeret på sogn.
 • Markblokke2013

  Et geografisk sammenhængende område med permanent fysisk ydre grænse. Den ydre grænse for markblokken ændres primært med tilsvarende fysiske og topografiske ændringer. Der...
 • Markblokke2012

  Et geografisk sammenhængende område med permanent fysisk ydre grænse. Den ydre grænse for markblokken ændres primært med tilsvarende fysiske og topografiske ændringer. Der...
 • Græs i 5år 2017

  Ud fra anmeldelser tilbage fra 2012 er det opgjort hvor mange år hvert enkelt areal har haft anmeldt græs. Når der 5 år i træk har været græs må marken det 6. år ikke anmeldes...
 • GLM Forstidsminder 2018

  Laget indeholder GLM-fortidsminder dvs. fortidsminder inklusiv rand-vegetation/beplantning med et samlet areal på under 2.000 m2 og som ligger i en markblok. Fortidsminderne er...
 • Økologiske marker 2015

  Kortet viser placeringen af de økologiske marker ved udgangen af 2015, der er fuldt omlagte, under omlægning eller planlagt at skulle omlægges til økologisk jordbrugsproduktion....
 • MFO Randzoner

  MFO randzone/bræmmekort er en kombination af 2 m bræmmekort fra Naturstyrelsen og randzonearealkortet. 2-meter bræmmer udgør de første 2 meter fra kronekanten, mens randzonen...