86 datasæt fundet

Filtrér resultater
 • Marker2014

  Temaet indeholder samtlige af de anmeldte marker fra det enkelte år temaet referer til. Hver enkelt mark indeholder attributter med angivelse af journalnummer marknummer, areal,...
 • Marker2011

  Temaet indeholder samtlige af de anmeldte marker fra det enkelte år temaet referer til. Hver enkelt mark indeholder attributter med angivelse af journalnummer marknummer, areal,...
 • Marker2018

  Temaet indeholder samtlige af de anmeldte marker fra det enkelte år temaet referer til. Hver enkelt mark indeholder attributter med angivelse af journalnummer marknummer, areal,...
 • Marker2011

  Temaet indeholder samtlige af de anmeldte marker fra det enkelte år temaet referer til. Hver enkelt mark indeholder attributter med angivelse af journalnummer marknummer, areal,...
 • Marker2017

  Temaet indeholder samtlige af de anmeldte marker fra det enkelte år temaet referer til. Hver enkelt mark indeholder attributter med angivelse af journalnummer marknummer, areal,...
 • Marker2009

  Temaet indeholder samtlige af de anmeldte marker fra det enkelte år temaet referer til. Hver enkelt mark indeholder attributter med angivelse af journalnummer marknummer, areal,...
 • Markblokke2010

  Et geografisk sammenhængende område med permanent fysisk ydre grænse. Den ydre grænse for markblokken ændres primært med tilsvarende fysiske og topografiske ændringer. Der...
 • GrundbetalingFradrag

  Landskabselement i Internet Markkort (IMK), der viser områder, der er registreret som ikke-støtteberettigede under grundbetaling og Økologisk Arealtilskud. Laget opdateres hver...
 • Markblokke2007

  Et geografisk sammenhængende område med permanent fysisk ydre grænse. Den ydre grænse for markblokken ændres primært med tilsvarende fysiske og topografiske ændringer. Hver...
 • Økologiske marker 2012

  Laget består af de økologiske marker, der er registreret i Landbrugsstyrelsen som økologiske i 2012.
 • GLM Fortidsminder

  Laget indeholder GLM-fortidsminder dvs. fortidsminder inklusiv rand-vegetation/beplantning med et samlet areal på under 2.000 m2 og som ligger i en markblok. Fortidsminderne er...
 • MiljoeTilsagnOevrigeTyper

  Arealer med alle gældende flerårige miljøtilsagn, som er givet i henhold til ordninger under Landdistriktsprogrammerne (på nær type 50 og 55), som findes i temaet Miljøtilsagn...
 • Marker2015

  Temaet indeholder samtlige af de anmeldte marker fra det enkelte år temaet referer til. Hver enkelt mark indeholder attributter med angivelse af journalnummer marknummer, areal,...
 • MSO

  Laget indeholder vådområder og tørvejord indenfor Natura2000-naturtyper, beliggende i Natura2000-områder.
 • N2000, Forberedelse til afgræsning

  Laget indeholder alle gældende tilsagn givet til Natura 2000 projekter om forberedelse af et areal til afgræsning. Der er opsat hegn og / eller vandingsfacilitet på arealet og...
 • Marker2010

  Temaet indeholder samtlige af de anmeldte marker fra det enkelte år temaet referer til. Hver enkelt mark indeholder attributter med angivelse af journalnummer marknummer, areal,...
 • Markblokke2006

  Et geografisk sammenhængende område med permanent fysisk ydre grænse. Den ydre grænse for markblokken ændres primært med tilsvarende fysiske og topografiske ændringer. Hver...
 • Markblokke2009

  Et geografisk sammenhængende område med permanent fysisk ydre grænse. Den ydre grænse for markblokken ændres primært med tilsvarende fysiske og topografiske ændringer. Hver...
 • Marker2019

  Temaet indeholder samtlige af de anmeldte marker fra det enkelte år temaet referer til. Hver enkelt mark indeholder attributter med angivelse af journalnummer marknummer, areal,...
 • Marker2015

  Temaet indeholder samtlige af de anmeldte marker fra det enkelte år temaet referer til. Hver enkelt mark indeholder attributter med angivelse af journalnummer marknummer, areal,...