31 datasæt fundet

Organisationer: Landbrugsstyrelsen

Filtrér resultater
 • N2000, Hydrologi Forundersøgelse

  Laget indeholder alle gældende tilsagn givet til forundersøgelser af et Natura 2000 projekt om Naturlige vandstandsforhold (Hydrologiprojekter).
 • HNV indikator – High Nature Value

  Kortet præsenterer en High Nature Value (HNV) indikator for Danmark, der udpeger de landbrugsarealer, der indeholder de største biodiversitetsværdier. Konceptet om ’High Nature...
 • Projekt Småbeplantning

  Laget indeholder alle gældende tilsagn givet til projekter om etablering af beplantninger under 0,5 ha under tilskudsordningen landskabs- og biotopforbedrende beplantninger.
 • Projekt Planlaegning

  Laget indeholder alle gældende tilsagn givet til planlægningsprojekter under tilskudsordningen natur- og miljøprojekter.
 • OmlaegningsTilsagn

  Marker med et 5-årigt økologitilsagn til at blive kompenseret for omlægning til økologisk drift.
 • CHR Sogn

  Dyreenheder (DE) summeret på sogn for alle besætninger og for hver af de enkelte dyregrupper, kvæg (KVÆG), svin (SVIN), fjerkræ (FJER), pelsdyr (PELS) og får, geder og hjorte...
 • Projekt levesteder

  Laget indeholder alle gældende tilsagn givet til projekter om etablering af særlige levesteder for dyrearter under tilskudsordningen natur- og miljøprojekter.
 • Projekt Naturplaner

  Laget indeholder alle gældende tilsagn givet til naturplaner på ejendomsniveau under tilskudsordningen natur- og miljøprojekter.
 • Projekt Naturplaner

  Laget indeholder alle gældende tilsagn givet til naturplaner på ejendomsniveau under tilskudsordningen natur- og miljøprojekter.
 • Projekt Jordfordeling

  Laget indeholder alle gældende tilsagn givet til jordfordelinger under tilskudsordningen natur- og miljøprojekter.
 • Projekt Levende hegn

  Laget indeholder alle gældende tilsagn givet til projekter om etablering af levende hegn/læhegn under tilskudsordningen landskabs- og biotopforbedrende beplantninger.
 • HNV indikator – High Nature Value_WFS

  Kortet præsenterer en High Nature Value (HNV) indikator for Danmark, der udpeger de landbrugsarealer, der indeholder de største biodiversitetsværdier. Konceptet om ’High Nature...
 • HNV indikator – High Nature Value_WMS

  Kortet præsenterer en High Nature Value (HNV) indikator for Danmark, der udpeger de landbrugsarealer, der indeholder de største biodiversitetsværdier. Konceptet om ’High Nature...
 • MiljoeBetingetTilsagn

  Laget viser arealer med miljøbetinget støtte. Det er arealer, der er pålagt miljøforpligtigelser - sprøjtefri og reduceret gødskning.
 • Projekt Småbeplantning

  Laget indeholder alle gældende tilsagn givet til projekter om etablering af beplantninger under 0,5 ha under tilskudsordningen landskabs- og biotopforbedrende beplantninger.
 • Projekt Vegetationsstriber

  Laget indeholder alle gældende tilsagn givet til projekter om etablering af vegetationsstriber under tilskudsordningen natur- og miljøprojekter.
 • Projekt Trampestier

  Laget indeholder alle gældende tilsagn givet til projekter om levende hegn eller småbeplantninger, hvor der er etableret trampesti langs beplantningen, under tilskudsordningen...
 • Projekt Etablering Genopretning

  Laget indeholder alle gældende tilsagn givet til projekter om beskyttelse, etablering og genopretning af natur og miljø under tilskudsordningen natur- og miljøprojekter.
 • SFL-områder

  SFL-områder er særligt udpegede landbrugsområder, hvor der kunne søges MVJ-tilsagn indtil 2006 og Pleje af græs- og naturarealer indtil 2010. Gældende udpegning pr. 31 december...
 • Projekt Levesteder

  Laget indeholder alle gældende tilsagn givet til projekter om etablering af særlige levesteder for dyrearter under tilskudsordningen natur- og miljøprojekter.