588 datasæt fundet

Filtrér resultater
 • DK INSPIRE Maritime Unit

  Maritime unit features from Denmark. The contents are data from the data set "DAGI", transformed to the INSPIRE Maritime Units GML application schema v3.0.
 • DK INSPIRE Road transport network

  Data represents the road network and facilities in Denmark.
 • DK INSPIRE Hydro network

  The data set contains spatial features connected as a hydrographic network represented by streams, lakes etc. The source for the data set is Geodanmark's feature type Watercourse.
 • DK INSPIRE Physical waters

  The dataset contains spatial objects for physical waters and man-made objects. The source for the data set Geodanmark's object types Port, Coast, Watercourse, Fish pond, Bathing...
 • DK INSPIRE Existing land use

  Data is represented as polygons where each have a code from the HILUC code list specifying the use in the area (polygon). For instence Residental Use is the HILUCS code for the...
 • DK INSPIRE Air transport network

  Data represents the facilities and areas in Danish airports.
 • DK INSPIRE Statistical Unit

  The contents are data from the data set "Danmarks Administrative Geografiske Inddelinger (DAGI)", transformed to the INSPIRE Statistical Units Vector GML application schema v4.0.
 • DK INSPIRE Railway transport network

  Data represents the railway network and facilities in Denmark.
 • DK INSPIRE Administrative units

  Data includes the official boundaries of the administrative areas in Denmark. Besides the coast line of Denmark are areas divided into: Regions (2nd level) and Municipalities...
 • DK INSPIRE Elevation vector elements

  Contour lines 0.25 m equilibrium. The lines are derived from the Denmarks DEM and are calculated to give as many possible details as possible from the elevation model. The...
 • DK INSPIRE Administrative units

  Data includes the official boundaries of the administrative areas in Denmark. Besides the coast line of Denmark are areas divided into: Regions (2nd level) and Municipalities...
 • DK INSPIRE Orthoimagery

  Register der beskriver omfang og nøgletal i og omkring årets forårs ortofotoflyving og dens resultater.
 • Vejinteressezone(Statsvej)

  Temaet viser vejinteressezoner for fremtidige statsveje, hvor der er vedtaget en anlægslov. Temaet viser ikke interessesoner for fremtidige statsveje med større usikkerhed om...
 • Vejbyggelinje(Statsvej)

  Datasættet indeholder grundlinjer for arealer langs eksisterende statsveje, hvor der er begrænsninger i mulighed for byggeri og anlæg jf. vejlovens § 40. Datasættet indeholder...
 • Adgangsbegrænsning(Statsvej)

  Datasættet indeholder markeringer af de statsvejstrækninger, hvor der er fastsat særlige bestemmelser om begrænsninger i adgang til vejen fra de tilstødende arealer jf....
 • Adgang(Statsvej)

  Datasættet indeholder markeringer for tilladte adgange til statsveje på adgangsbegrænsede strækninger jf. vejlovens § 51. Adgange på strækninger uden adgangsbegrænsninger er...
 • CVF - Centrale vej- og stifortegnelse

  Datasættet indeholder de veje og stier, der er registreret med geometri i CVF (centrale vej- og stifortegnelse). Objekterne i datasættet har tilknyttede attributter, der bl.a....
 • Markblokke2015

  Markblokkortet er et digitalt markkort, med landbrugsarealer samlet i markblokke. En markblok er en geografisk sammenhængende enhed bestående af landbrugsarealer. Markblokkenes...
 • Husdyrbesætninger

  Besætningers placering på baggrund af CHR den 1. juni det pågældende år. For hver besætning er beregnet antal dyreenheder ud fra normtal fra gældende Husdyrgødningsbekendtgørelse.
 • Græs i 5år 2016

  Ud fra anmeldelser tilbage fra 2012 er det opgjort hvor mange år hvert enkelt areal har haft anmeldt græs. Når der 5 år i træk har været græs må marken det 6. år ikke anmeldes...
Du kan også tilgå dette register med API (se API-dokumenter).