588 datasæt fundet

Filtrér resultater
 • DK INSPIRE Land Cover

  Land Cover Vector features from Denmark. The contents are data from the data set "GeoDanmark", transformed to the INSPIRE Land Cover Vector GML application schema v4.0.
 • DK INSPIRE Maritime Unit

  Maritime unit features from Denmark. The contents are data from the data set "DAGI", transformed to the INSPIRE Maritime Units GML application schema v3.0.
 • DK INSPIRE Road transport network

  Data represents the road network and facilities in Denmark.
 • DK INSPIRE Hydro network

  The data set contains spatial features connected as a hydrographic network represented by streams, lakes etc. The source for the data set is Geodanmark's feature type Watercourse.
 • DK INSPIRE Physical waters

  The dataset contains spatial objects for physical waters and man-made objects. The source for the data set Geodanmark's object types Port, Coast, Watercourse, Fish pond, Bathing...
 • DK INSPIRE Existing land use

  Data is represented as polygons where each have a code from the HILUC code list specifying the use in the area (polygon). For instence Residental Use is the HILUCS code for the...
 • DK INSPIRE Air transport network

  Data represents the facilities and areas in Danish airports.
 • DK INSPIRE Statistical Unit

  The contents are data from the data set "Danmarks Administrative Geografiske Inddelinger (DAGI)", transformed to the INSPIRE Statistical Units Vector GML application schema v4.0.
 • DK INSPIRE Railway transport network

  Data represents the railway network and facilities in Denmark.
 • DK INSPIRE Administrative units

  Data includes the official boundaries of the administrative areas in Denmark. Besides the coast line of Denmark are areas divided into: Regions (2nd level) and Municipalities...
 • DK INSPIRE Elevation vector elements

  Contour lines 0.25 m equilibrium. The lines are derived from the Denmarks DEM and are calculated to give as many possible details as possible from the elevation model. The...
 • DK INSPIRE Administrative units

  Data includes the official boundaries of the administrative areas in Denmark. Besides the coast line of Denmark are areas divided into: Regions (2nd level) and Municipalities...
 • DK INSPIRE Orthoimagery

  Register der beskriver omfang og nøgletal i og omkring årets forårs ortofotoflyving og dens resultater.
 • Vejinteressezone(Statsvej)

  Temaet viser vejinteressezoner for fremtidige statsveje, hvor der er vedtaget en anlægslov. Temaet viser ikke interessesoner for fremtidige statsveje med større usikkerhed om...
 • Vejbyggelinje(Statsvej)

  Datasættet indeholder grundlinjer for arealer langs eksisterende statsveje, hvor der er begrænsninger i mulighed for byggeri og anlæg jf. vejlovens § 40. Datasættet indeholder...
 • Adgangsbegrænsning(Statsvej)

  Datasættet indeholder markeringer af de statsvejstrækninger, hvor der er fastsat særlige bestemmelser om begrænsninger i adgang til vejen fra de tilstødende arealer jf....
 • Adgang(Statsvej)

  Datasættet indeholder markeringer for tilladte adgange til statsveje på adgangsbegrænsede strækninger jf. vejlovens § 51. Adgange på strækninger uden adgangsbegrænsninger er...
 • CVF - Centrale vej- og stifortegnelse

  Datasættet indeholder de veje og stier, der er registreret med geometri i CVF (centrale vej- og stifortegnelse). Objekterne i datasættet har tilknyttede attributter, der bl.a....
 • Markblokke2015

  Markblokkortet er et digitalt markkort, med landbrugsarealer samlet i markblokke. En markblok er en geografisk sammenhængende enhed bestående af landbrugsarealer. Markblokkenes...
 • Husdyrbesætninger

  Besætningers placering på baggrund af CHR den 1. juni det pågældende år. For hver besætning er beregnet antal dyreenheder ud fra normtal fra gældende Husdyrgødningsbekendtgørelse.
Du kan også tilgå dette register med API (se API-dokumenter).