108 datasæt fundet

Organisationer: Landbrugsstyrelsen

Filtrér resultater
 • Markblokke2015

  Markblokkortet er et digitalt markkort, med landbrugsarealer samlet i markblokke. En markblok er en geografisk sammenhængende enhed bestående af landbrugsarealer. Markblokkenes...
 • Husdyrbesætninger

  Besætningers placering på baggrund af CHR den 1. juni det pågældende år. For hver besætning er beregnet antal dyreenheder ud fra normtal fra gældende Husdyrgødningsbekendtgørelse.
 • Græs i 5år 2016

  Ud fra anmeldelser tilbage fra 2012 er det opgjort hvor mange år hvert enkelt areal har haft anmeldt græs. Når der 5 år i træk har været græs må marken det 6. år ikke anmeldes...
 • Markblokke2008

  Et geografisk sammenhængende område med permanent fysisk ydre grænse. Den ydre grænse for markblokken ændres primært med tilsvarende fysiske og topografiske ændringer. Hver...
 • Markblokke2016

  Markblokkortet er et digitalt markkort, med landbrugsarealer samlet i markblokke. En markblok er en geografisk sammenhængende enhed bestående af landbrugsarealer. Markblokkenes...
 • GrundbetalingFradrag 2018

  Landskabselement i Internet Markkort (IMK), der viser områder, der er registreret som ikke-støtteberettigede under grundbetaling og Økologisk Arealtilskud.
 • Marker2014

  Temaet indeholder samtlige af de anmeldte marker fra det enkelte år temaet referer til. Hver enkelt mark indeholder attributter med angivelse af journalnummer marknummer, areal,...
 • GLM Søer

  Laget indeholder GLM-søer og –vandhuller dvs. søer og vandhuller inklusiv rand-vegetation/beplantning med et samlet areal på under 2.000 m2 og som ligger i en markblok. Søerne...
 • Markblokke2016

  Markblokkortet er et digitalt markkort, med landbrugsarealer samlet i markblokke. En markblok er en geografisk sammenhængende enhed bestående af landbrugsarealer. Markblokkenes...
 • MFO Randzoner

  MFO randzone/bræmmekort er en kombination af 2 m bræmmekort fra Naturstyrelsen og randzonearealkortet. 2-meter bræmmer udgør de første 2 meter fra kronekanten, mens randzonen...
 • Græs i 5 år

  Ud fra anmeldelser tilbage fra 2012 er det opgjort hvor mange år hvert enkelt areal har haft anmeldt græs. Når der 5 år i træk har været græs må marken det 6. år ikke anmeldes...
 • Marker2015

  Temaet indeholder samtlige af de anmeldte marker fra det enkelte år temaet referer til. Hver enkelt mark indeholder attributter med angivelse af journalnummer marknummer, areal,...
 • Marker2013

  Temaet indeholder samtlige af de anmeldte marker fra det enkelte år temaet referer til. Hver enkelt mark indeholder attributter med angivelse af journalnummer marknummer, areal,...
 • Markblokke2014

  Et geografisk sammenhængende område med permanent fysisk ydre grænse. Den ydre grænse for markblokken ændres primært med tilsvarende fysiske og topografiske ændringer. Der...
 • GLM Forstidsminder

  Laget indeholder GLM-fortidsminder dvs. fortidsminder inklusiv rand-vegetation/beplantning med et samlet areal på under 2.000 m2 og som ligger i en markblok. Fortidsminderne er...
 • N2000, Arealer til Hydrologi

  Arealer indenfor Natura 2000-områderne, hvor der kan søges om tilskud til at skabe naturlige vandstandsforhold. Udpegningen er sket på grundlag af kortlægningsdata fra...
 • Økologiske marker 2011

  Laget er baseret på de økologiske marker, der blev registreret i Landbrugsstyrelsen som økologiske i 2011.
 • Marker2008

  Temaet indeholder samtlige af de anmeldte marker fra det enkelte år temaet referer til. Hver enkelt mark indeholder attributter med angivelse af journalnummer marknummer, areal,...
 • HNV indikator – High Nature Value_WFS

  Kortet præsenterer en High Nature Value (HNV) indikator for Danmark, der udpeger de landbrugsarealer, der indeholder de største biodiversitetsværdier. Konceptet om ’High Nature...
 • HNV indikator – High Nature Value_WMS

  Kortet præsenterer en High Nature Value (HNV) indikator for Danmark, der udpeger de landbrugsarealer, der indeholder de største biodiversitetsværdier. Konceptet om ’High Nature...
Du kan også tilgå dette register med API (se API-dokumenter).