8 datasæt fundet

Organisationer: DCE Aarhus Universitet

Filtrér resultater
 • HNV indikator – High Nature Value_WFS

  Kortet præsenterer en High Nature Value (HNV) indikator for Danmark, der udpeger de landbrugsarealer, der indeholder de største biodiversitetsværdier. Konceptet om ’High Nature...
 • Luftmålinger i Danmark

  Lufttemaet indeholder en række måle- og modelresultater indsamlet af DCE – Nationalt center for Miljø og Energi, Aarhus universitet i forbindelse med den nationale overvågning...
 • HNV indikator – High Nature Value_WMS

  Kortet præsenterer en High Nature Value (HNV) indikator for Danmark, der udpeger de landbrugsarealer, der indeholder de største biodiversitetsværdier. Konceptet om ’High Nature...
 • HNV indikator – High Nature Value

  Kortet præsenterer en High Nature Value (HNV) indikator for Danmark, der udpeger de landbrugsarealer, der indeholder de største biodiversitetsværdier. Konceptet om ’High Nature...
 • Luftforurening i danske byer

  Datalaget indeholder data fra modelkørsler af koncentrationen af kvælstofoxider (NOx) og kvælstofdioxid (NO2) μg/m3 på udvalgte gadestrækninger i Ålborg og København. Modeldata...
 • Kvælstofdeposition i Danmark

  Datalaget indeholder modeldata vedr. deposition af kvælstof (Ammoniak-N) i danske naturområder. Der er tale om modeldata, beregnet med "OML" modellen. OML modellen er udviklet...
 • Niveauer og grænseværdier - luftkvalitet

  Datalaget indeholder aggregerede data for luftmålinger i Danmark bl.a. årsmiddelværdier og percentiler for udvalgte stoffer iflg. EU´s luftkvalitetsdirektiv. Data er...
 • Nationale modelberegninger - luftkvalitet

  Datalaget indeholder modelberegninger af deposition af kvælstofdioxid, total kvælstof, ammonium/ammoniak og svovldioxider i Danmark og danske farvande. Modeldata er gældende for...
Du kan også tilgå dette register med API (se API-dokumenter).