5 datasæt fundet

Grupper: Transport

Filtrér resultater
 • Vejinteressezone(Statsvej)

  Temaet viser vejinteressezoner for fremtidige statsveje, hvor der er vedtaget en anlægslov. Temaet viser ikke interessesoner for fremtidige statsveje med større usikkerhed om...
 • Vejbyggelinje(Statsvej)

  Datasættet indeholder grundlinjer for arealer langs eksisterende statsveje, hvor der er begrænsninger i mulighed for byggeri og anlæg jf. vejlovens § 40. Datasættet indeholder...
 • Adgangsbegrænsning(Statsvej)

  Datasættet indeholder markeringer af de statsvejstrækninger, hvor der er fastsat særlige bestemmelser om begrænsninger i adgang til vejen fra de tilstødende arealer jf....
 • Adgang(Statsvej)

  Datasættet indeholder markeringer for tilladte adgange til statsveje på adgangsbegrænsede strækninger jf. vejlovens § 51. Adgange på strækninger uden adgangsbegrænsninger er...
 • CVF - Centrale vej- og stifortegnelse

  Datasættet indeholder de veje og stier, der er registreret med geometri i CVF (centrale vej- og stifortegnelse). Objekterne i datasættet har tilknyttede attributter, der bl.a....
Du kan også tilgå dette register med API (se API-dokumenter).