VP13 Miljøfarlige forurenende stoffer - nuværende økologisk tilstand

Temaet viser overskridelse af miljøkvalitetskrav for miljøfarlige forurenende stoffer, der indgår i vurderingen af områdets økologiske tilstand.

Data og ressourcer

This dataset has no data

Yderligere info

Felt Værdi
Organisation Miljøstyrelsen
Opdateringsfrekvens Ikke planlagt
Sprog dan
Datasættets administrative grænser {"type": "Polygon", "coordinates": [[[8.2, 54.6], [15.2, 54.6], [15.2, 57.8], [8.2, 57.8], [8.2, 54.6]]]}
Opgave 37,38
Temaer Miljø