Samlet it-arkitektur for affaldsdata

Datasættet i Affaldsdatasystemet indeholder oplysninger om produktion, håndtering samt import og eksport af husholdnings- og erhvervsaffald i Danmark. Det er muligt at udtrække rapporter med opsummerde tal for forskellige årstal om affaldsmængder fordelt på fraktioner, behandlingsmetoder, brancher, kommuner mm.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Organisation Miljøstyrelsen
Kilde https://ads.mst.dk/
Fortrolige data Ja
Betalingspålagt Nej
Type af personoplysninger Almindelige
Opdateringsfrekvens Årligt
Henvisning til datamodel https://mst.dk/
Sprog da
Dokumentation https://mst.dk/
Datasættets administrative grænser DK
Opgave ["37.40"]
Temaer Miljø