N2000, Arealer til Hydrologi

Arealer indenfor Natura 2000-områderne, hvor der kan søges om tilskud til at skabe naturlige vandstandsforhold. Udpegningen er sket på grundlag af kortlægningsdata fra Miljøstyrelsen. Bekendtgørelse nr. 953 af 6. juli 2017 om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold og om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Organisation Landbrugsstyrelsen
Opdateringsfrekvens
Sprog dan
Datasættets administrative grænser {"type": "Polygon", "coordinates": [[[3.25, 54.37], [16.51, 54.37], [16.51, 58.26], [3.25, 58.26], [3.25, 54.37]]]}
Opgave 34.30,34.25
Temaer Landbrug, fiskeri, skovbrug og fødevarer