Marker2015

Temaet indeholder samtlige af de anmeldte marker fra det enkelte år temaet referer til. Hver enkelt mark indeholder attributter med angivelse af journalnummer marknummer, areal, ansøgt grundbetaling, afgrødenavn, afgrødekode, markbloknummer og tidspunkt for udtræk af data. Ved en mark forstås, et sammenhængende areal, hvorpå der dyrkes én afgrøde.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Organisation Landbrugsstyrelsen
Opdateringsfrekvens
Sprog dan
Datasættets administrative grænser {"type": "Polygon", "coordinates": [[[8.0, 54.5], [15.5, 54.5], [15.5, 58.0], [8.0, 58.0], [8.0, 54.5]]]}
Opgave 34.30,34.25
Temaer Landbrug, fiskeri, skovbrug og fødevarer