Markblokke2015

Markblokkortet er et digitalt markkort, med landbrugsarealer samlet i markblokke. En markblok er en geografisk sammenhængende enhed bestående af landbrugsarealer. Markblokkenes grænser følger typisk permanente skel i landskabet. Kortet anvendes ved administrationen af sager, der knytter sig til geografisk stedfæstelse af dyrkningsarealer, primært af EU's arealbaserede støtteordninger. Markblokkortet bliver opdateret løbende på baggrund af ortofoto og indberetninger fra landbrugere og myndigheder. Markblokkortet indeholder ca. 424.000 markblokke, som dækker ca. 2,8 millioner hektar landbrugsareal. Hver markblok identificeres med et markbloknummer, areal, type. Ved en markblok forstås et sammenhængende areal, hvorpå en eller flere landbrugere dyrker én eller flere forskellige afgrøder.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Organisation Landbrugsstyrelsen
Opdateringsfrekvens
Sprog dan
Datasættets administrative grænser {"type": "Polygon", "coordinates": [[[3.25, 54.37], [16.51, 54.37], [16.51, 58.26], [3.25, 58.26], [3.25, 54.37]]]}
Opgave 34.30,34.25
Temaer Landbrug, fiskeri, skovbrug og fødevarer