Husdyrbesætninger

Besætningers placering på baggrund af CHR den 1. juni det pågældende år. For hver besætning er beregnet antal dyreenheder ud fra normtal fra gældende Husdyrgødningsbekendtgørelse.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Organisation Landbrugsstyrelsen
Opdateringsfrekvens
Sprog dan
Datasættets administrative grænser {"type": "Polygon", "coordinates": [[[8.07, 54.56], [15.2, 54.56], [15.2, 57.75], [8.07, 57.75], [8.07, 54.56]]]}
Opgave 34.30,34.25
Temaer Landbrug, fiskeri, skovbrug og fødevarer