HNV indikator – High Nature Value_WMS

Kortet præsenterer en High Nature Value (HNV) indikator for Danmark, der udpeger de landbrugsarealer, der indeholder de største biodiversitetsværdier.

Konceptet om ’High Nature Value (HNV) farmland’ er udviklet af Det Europæiske Miljøagentur og omhandler landbrugsarealer, der understøtter et højt niveau af biologisk mangfoldighed. Arealer med en udpræget High Nature Value er ofte karakteriseret ved en lavintensiv landbrugsmæssig drift, ved semi-naturlig vegetation og ved at danne levested for beskyttelseskrævende arter.
Indikatoren er baseret på data om fordelingen af biologisk mangfoldighed i det åbne land sammenholdt med informationer om landskabsparametre og landbrugsmæssig driftsform. Data om biologisk mangfoldighed er indsamlet dels af myndigheder og dels af frivillige, der har registreret artsobservationer i offentligt tilgængelige databaser. HNV indikatoren er udviklet af DCE v. Aarhus Universitet for Landbrugsstyrelsen.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Organisation Landbrugsstyrelsen
Opdateringsfrekvens
Sprog dan
Datasættets administrative grænser {"type": "Polygon", "coordinates": [[[8.07, 54.56], [15.2, 54.56], [15.2, 57.75], [8.07, 57.75], [8.07, 54.56]]]}
Opgave 34.30,34.25
Temaer Landbrug, fiskeri, skovbrug og fødevarer