GrundbetalingFradrag 2018

Landskabselement i Internet Markkort (IMK), der viser områder, der er registreret som ikke-støtteberettigede under grundbetaling og Økologisk Arealtilskud.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Organisation Landbrugsstyrelsen
Opdateringsfrekvens
Sprog dan
Datasættets administrative grænser {"type": "Polygon", "coordinates": [[[3.25, 54.37], [16.51, 54.37], [16.51, 58.26], [3.25, 58.26], [3.25, 54.37]]]}
Opgave 34.30,34.25
Temaer Landbrug, fiskeri, skovbrug og fødevarer