GLM Søer

Laget indeholder GLM-søer og –vandhuller dvs. søer og vandhuller inklusiv rand-vegetation/beplantning med et samlet areal på under 2.000 m2 og som ligger i en markblok. Søerne og vandhullerne medtages som GLM-søer og -vandhuller, hvis der er udpeget som §3 søer eller hvis der er tale om nyoprettede søer, og redigeres herefter af Landbrugsstyrelsen til brug for GLM-kravene.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Organisation Landbrugsstyrelsen
Opdateringsfrekvens
Sprog dan
Datasættets administrative grænser {"type": "Polygon", "coordinates": [[[3.25, 54.37], [16.51, 54.37], [16.51, 58.26], [3.25, 58.26], [3.25, 54.37]]]}
Opgave 34.30,34.25
Temaer Landbrug, fiskeri, skovbrug og fødevarer