GLM Forstidsminder

Laget indeholder GLM-fortidsminder dvs. fortidsminder inklusiv rand-vegetation/beplantning med et samlet areal på under 2.000 m2 og som ligger i en markblok. Fortidsminderne er oprindeligt udpeget af Kulturstyrelsen, men redigeres herefter af Landbrugsstyrelsen til brug for GLM-kravene.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Organisation Landbrugsstyrelsen
Opdateringsfrekvens
Sprog dan
Datasættets administrative grænser {"type": "Polygon", "coordinates": [[[3.25, 54.37], [16.51, 54.37], [16.51, 58.26], [3.25, 58.26], [3.25, 54.37]]]}
Opgave 34.30,34.25
Temaer Landbrug, fiskeri, skovbrug og fødevarer