DK INSPIRE Land Cover

Land Cover Vector features from Denmark. The contents are data from the data set "GeoDanmark", transformed to the INSPIRE Land Cover Vector GML application schema v4.0.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Organisation Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
Opdateringsfrekvens Efter behov
Sprog eng
Datasættets administrative grænser {"type": "Polygon", "coordinates": [[[6.92, 53.24], [15.22, 53.24], [15.22, 58.31], [6.92, 58.31], [6.92, 53.24]]]}