Et katalog over tilgængelige data fra den offentlige sektor.
Digitaliseringsstyrelsen Erhvervsstyrelsen
Det fællesoffentlige datasætkatalog er lukket.
Gå til datavejviser.dk for at finde beskrivelser af offentlige datasæt