Hele Danmarks metadata

Det fællesoffentlige datasætkatalog giver overblik over hvilke offentlige datasæt, der findes, hvor de findes, og om de er tilgængelige.
Datasætkataloget indeholder alene metadata, dvs. en beskrivelse af datasættet, og indeholder ikke rådata.